LIONS klub Maribor

Po ustanovitvi prvih dveh Lions klubov v Sloveniji se je tudi v Mariboru krepila želja po ustanovitvi Lions kluba. V bližnji Murski Soboti je ideje lionizma širil z ustanovljenim klubom predsednik dr. Jože Magdič. Skupino simpatizerjev gibanja sta po posredovanju gospe Edite Benko jeseni 1993 nagovorila poznejši mentor kluba, g. Edvard Lutz, in guverner dr. Walter Reinartz iz sosednje Avstrije. Po nekajmesečnih pripravah je delegacija botrskega kluba iz Lipnice in 23 ustanovnih članov na Martinovo, 11. Novembra 1993, v restavraciji Novi Svet ustanovila Lions klub Maribor. Januarja 1994 smo dobili pisno potrditev o sprejemu v svetovno družino LIONS klubov in insignije kluba. V tistem času je po besedah svečanega govornika na ustanovni slovesnosti kluba, dr. Helmuta Heidingerja, v Evropi delovalo 8.000 klubov z 251.000 člani, to je bilo 18 odstotkov članov svetovnih Lionov.

V sosednji Avstriji je gibanje štelo 4.500 članov. V svetu pa je delovalo preko 40.000 klubov z 1,4 milijona lkanov. Pri nas je taktat delovalo okrog 300 članov lionističnega gibanja v devetih klubih.

Ustanovni večer – Charter night je ob pomoči menorja g. Lutza. Guvernerja g. Reinartza, g. Janeza Bohoriča, takratnega regijskega predsednika za Slovenijo, dr. Magdiča, conskega predsednika, in dr. Heidingera, predsednika botrskega kluba Lipnica iz Avstrije, s povezovalcem večera g. Sandijem Čolnikom stekel 21. Maja 1994. Prvi predsednik kluba je bil g. Janez Lavrenčič.

V vseh letih delovanja je v klubu steklo že veliko aktivnosti v smeri ustvarjanja in gojenja medsebojnega razumevanja in humanitarnih aktivnosti. Lions klub je kraj za odprt dialog o problemih, ki se pojavljajo v neposredni okolici in državi, brez vsake verske, politične ali strankarske obarvanosti. Osnova delovanja in povezovanja v klubu je prijateljstvo in medsebojno spoštovanje. Člani kluba so pripravljeni pomagati družbi, ne da bi gledali na osebne koristi. Prav zato je Lionistično geslo »Pomagamo – We Serve!« Lions klub ni elita zaradi položaja, ampak zaradi postavljenih ciljev. Pomagamo predvsem mladini, zasvojenim z mamili, slepim in slabovidnim, sladkorno bolnim, posameznikom in družinam, ki ne prejemajo pomoči državnih služb, saj klubska pobuda deluje veliko hitreje kot državni birokratski aparat.

Prav nesebična usmerjenost za iskanje rešitev za probleme skupnosti je povod za sodelovanje pri pripravi dobrodelnega koncerta pod geslom »Recimo drogam ne« v mariborski operni hiši 14. Aprila 2000.

 

Mag. Zdravko Luketič, predsednik LK Maribor